I Ur och Skur

Ekorrarna

 

I Ur och Skur Ekorrarna är ett privat familjedaghem i Bålsta

som drivs av mig ”Tessan” Therese Fahlberg.

I Ur och Skur i liten grupp

 

Jag tar hand om ditt barn i en åldersblandad grupp i hemmiljö. Den lilla gruppen skapar trygghet och harmoni.

Det mindre antalet barn gör det möjligt för mig att skapa en nära kontakt med varje enskilt barn och familj,

och att bygga upp ett nära samarbete under många år.

 

Att vistas i min I Ur och Skur grupp innebär att verksamheten till största delen förläggs utomhus.

Vi är ute mycket men inte alltid. Jag anpassar utevistelsen efter väderlek och årstid, men framförallt efter barnen.

Det ska vara roligt att vara ute.

 

Naturkänsla

 

Jag vill ge barnen en naturkänsla, lära dem att trivas i naturen. Det gör jag genom att vistas ute under hela året.

Barnen får leka, upptäcka, experimentera och ha roligt tillsammans med oss vuxna.

Jag samarbetar med Lorina, I Ur och Skur Vargarna och vi har de flesta aktiviteter tillsammans.

 

Närmiljö

Jag har nära till skogen och fårhagen, och har även Mälaren inpå knuten. Jag är mycket ute i skog och mark där barnens

fantasi, skapande, leklust och nyfikenhet stimuleras. I en variationsrik natur kan barnen bättre än någon annanstans

utveckla sin motorik, genom att klättra, åla, krypa, springa, hoppa, gå och balansera. Barnen får lära sig att vara rädd

om naturen och upptäcka den tillsammans med oss pedagoger. En ny värld öppnas när vi lämnar de fyra väggarnas

begränsning och ger oss ut i naturen.

 

Min utgångspunkt är att:

•Alla barn lär hela tiden, vid alla tillfällen och med alla sinnen

•Alla barn ska få en bra självkänsla

•Alla barn ska känna empati och vara rädda om varandra

•Alla barn ska skapa ett intresse för djur, natur och friluftsliv som de sen kan ta med i vuxen ålder

 

Copyright © All Rights Reserved